OK
Danial Petro

ما به توانایی های خود
ایمان داریم

ما یک شرکت ارائه دهنده خدمات میان دستی هستیم که بیش از ۱۰ سال
در صنعت نفت و گاز ایران خدمات رسانی می کنیم.

بیشتر بدانید

پروژه های دانیال پترو

ما بیش از 3000 کیلومتر خط لوله احداث کرده ایم.
نتایج تلاش مستمر ما هجده پروژه خاتمه یافته و دوازده پروژه جاری می باشد.

مناقصات

شرکت دانیال پترو اجرای بخشی از پروژه هایش را به پیمانکاران با تجربه برون سپاری می کند.
شرکت ها یا افراد واجد شرایط می توانند اسناد مناقصه را از لینک ذیل دریافت نمایند.